Ochrona danych

Kraków, 15.11.2018

W wypełnieniu obowiązku przewidzianego w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zwanym ogólnym rozporządzeniem RODO, informujemy że:

Administrator.
Administratorem danych jest:
Firma Pogrzebowa „KRUK” Paweł Kruk z siedzibą ul. Kasztanowa 14, 32-085 Modlniczka.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Kasztanowa 14, 32-085 Modlniczka
b) przez pocztę elektroniczną: info@kruk90.eu
c) telefonicznie: 126378876, 122854213

Cele i podstawy przetwarzania.
Głównym celem zbierania danych jest realizacja umowy na wykonanie usługi pogrzebowej osoby zmarłej
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust.1,lit.b) RODO realizacja umowy na wykonanie usługi pogrzebowej osoby zmarłej;
• art. 6 ust.1,lit.a) RODO, na podstawie udzielonej zgody dla celów:
o prowadzenia korespondencji;
o rekrutacji (Kodeks Pracy);
o przekazania danych kontaktowych we wniosku o zasiłek;
o formularzu zamówienia na usługi;
o kontaktu telefonicznego;
• art. 6 ust.1,lit.c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /dane finansowo-kadrowe;
• art. 6 ust.1,lit.f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora /monitoring – (zgodnie z art.222KP)

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, podmiot przetwarzający dane finansowo-księgowe, a także podmiot przetwarzający dane z monitoringu na podstawie odrębnych umów powierzenia danych. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres:
• korespondencji do 24 miesięcy;
• rekrutacji do 6 m-cy;
• finansowe do 6 lat;
• monitoringu do 30 dni;
• zamówień na usługi do 6 lat;

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, modyfikacji oraz ich usuwania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne w zakładce: OCHRONA DANYCH

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.