RODO

Kraków, 15.11.2018

 

W wypełnieniu obowiązku przewidzianego w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zwanym ogólnym rozporządzeniem RODO, informujemy że:

 

Administrator.

Administratorem danych jest:

Firma Pogrzebowa „KRUK” Paweł Kruk z siedzibą ul. Kasztanowa 14, 32-085 Modlniczka.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Kasztanowa 14, 32-085 Modlniczka
 2. b) przez pocztę elektroniczną: [email protected]
 3. c) telefonicznie: 126378876, 122854213

Cele i podstawy przetwarzania.

Głównym celem zbierania danych jest realizacja umowy na wykonanie usługi pogrzebowej osoby zmarłej

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust.1,lit.b) RODO realizacja umowy na wykonanie usługi pogrzebowej osoby zmarłej;
 • 6 ust.1,lit.a) RODO, na podstawie udzielonej zgody dla celów:
 • prowadzenia korespondencji;
 • rekrutacji (Kodeks Pracy);
 • przekazania danych kontaktowych we wniosku o zasiłek;
 • formularzu zamówienia na usługi;
 • kontaktu telefonicznego;
 • 6 ust.1,lit.c) RODO przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /dane finansowo-kadrowe;
 • 6 ust.1,lit.f) RODO przetwarzaniejest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora /monitoring – (zgodnie z art.222KP)

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, podmiot przetwarzający dane finansowo-księgowe, a także podmiot przetwarzający dane z monitoringu na podstawie odrębnych umów powierzenia danych. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres:

 • korespondencji do 24 miesięcy;
 • rekrutacji do 6 m-cy;
 • finansowe do 6 lat;
 • monitoringu do 30 dni;
 • zamówień na usługi do 6 lat;

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, modyfikacji oraz ich usuwania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne w zakładce: OCHRONA DANYCH

 

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.