Przewozy zmarłych

PRZEWOZY ZMARŁYCH
Z DOMÓW DO CHŁODNI / ZWŁOK DO POGRZEBU

Tą usługę firma wykonuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia (również w święta). Polega ona na zabraniu zwłok z miejsca zgonu (dom, hospicjum, zakład opiekuńczo–leczniczy, dom pomocy społecznej itd.) i przewiezieniu ich na noszach do własnej chłodni. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej usługi jest wezwanie lekarza (z przychodni lub rodzinnego lub z pogotowia) na miejsce zgonu, stwierdzenie przez niego zgonu i wypisanie dokumentu pod nazwą „karta statystyczna do karty zgonu”. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu prosimy skontaktować się z naszą firmą pod całodobowe numery telefonów: 12–637–88–76 lub 12–285–42–13 i podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby zmarłej, wiek, adres miejsca zgonu, telefon do osoby zgłaszającej, tytuł dokumentu wystawionego przez lekarza oraz czy zwłoki są ubrane do pogrzebu. Pracownik dyżurny przyjmujący zgłoszenie określi wówczas przedział czasowy odbioru zwłok.