Formalności urzędowe


W imieniu osoby organizującej pochówek załatwiamy formalności w Urzędach Stanu Cywilnego na terenie Krakowa - wyrejestrowanie osoby zmarłej i uzyskanie karty zgonu oraz odpisów skróconych aktów zgonu, a także bezgotówkowe rozliczanie w ramach obowiązującego zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ich krakowskich oddziałach, a także w resortowych jak Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie itp. Do ubrań dla osób zmarłych należy dołączyć tzw. utensylia pogrzebowe – różaniec lub/i książeczkę do modlitwy, ewentualnie krzyżyk, obrazki lub ulubione rzeczy osoby zmarłej, jeżeli takie było jej życzenie przed śmiercią.