Firma Pogrzebowa


W stałej ofercie jest około 20 modeli trumien z drzewa miękkiego jak sosna i topola oraz z drzewa twardego jak buk i dąb. Są także także trumny do kremacji – sosnowe i kartonowe oraz dziecinne - w kolorze białym o długości 70 cm oraz na płody dzieci nienarodzonych. Niektóre modele trumien dostępne są wyłącznie na zamówienie indywidualne np. dla osób zmarłych o wzroście ponad 190 cm lub o bardzo dużej wadze, a także dla dzieci w kolorze białym o długościach od 80 cm do 200 cm oraz do ekshumacji w zależności od wielkości szczątków. Trumny są w kształtach zarówno tradycyjnych czyli jak i nowocześniejszych czyli tzw. sarkofagi. Wszystkie trumny do pogrzebów wystrajane są galanterią żałobną, a szczegóły ich wystroju każdorazowo uzgadniane są z Klientem.

 • 1. Trumna dziecinna 70 cm

 • 2. Trumna kremacyjna sosnowa

 • 3. Trumna kremacyjna kartonowa

 • 4. Trumna sosnowa

 • 5. Trumna sarkofag dębowy

 • 6. Trumna sarkofag dębowy

 • 7. Trumna sarkofag dębowy

 • 8. Trumna dębowa

 • 9. Trumna sarkofag dębowy

 • 10. Trumna dębowa

 • 11. Trumna dębowa

 • 12. Trumna dębowa

 • 13. Trumna dębowa

 • 14. Trumna dębowa

 • 15. Trumna dębowa

 • 16. Trumna dębowa

 • 17. Trumna dębowa

 • 18. Trumna dębowa

 • 19. Trumna dębowa

 • 20. Trumna bukowa

 • 21. Trumna sosnowa

 • 22. Trumna topolowa

 • 23. Trumna sosnowa

 • 24. Trumna sosnowa


Najczęściej występują w tradycyjnych kształtach jak owal i prostokąt. Niektóre modele o nietypowych kształtach mogą na życzenie Klienta być dostępne z katalogu. Urny wykonane są z drzewa, z blachy, z kamienia, z porcelany.


PRZEWOZY ZMARŁYCH
Z DOMÓW DO CHŁODNI / ZWŁOK DO POGRZEBU

Tą usługę firma wykonuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia (również w święta). Polega ona na zabraniu zwłok z miejsca zgonu (dom, hospicjum, zakład opiekuńczo–leczniczy, dom pomocy społecznej itd.) i przewiezieniu ich na noszach do własnej chłodni. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej usługi jest wezwanie lekarza (z przychodni lub rodzinnego lub z pogotowia) na miejsce zgonu, stwierdzenie przez niego zgonu i wypisanie dokumentu pod nazwą „karta statystyczna do karty zgonu”. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu prosimy skontaktować się z naszą firmą pod całodobowe numery telefonów: 12–637–88–76 lub 12–285–42–13 i podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby zmarłej, wiek, adres miejsca zgonu, telefon do osoby zgłaszającej, tytuł dokumentu wystawionego przez lekarza oraz czy zwłoki są ubrane do pogrzebu. Pracownik dyżurny przyjmujący zgłoszenie określi wówczas przedział czasowy odbioru zwłok.

To czynność polegająca na ubieraniu zwłok przez pracowników Firmy Pogrzebowej w ubranie dostarczone przez rodzinę, jeżeli w miejscu zgonu nie dokonały tego osoby znajdujące się przy osobie zmarłej. Wykonujemy ją wyłącznie w naszej chłodni, ponieważ jej odpowiednie wyposażenie pozwala na sprawne i fachowe wykonanie tej usługi. W dniu pogrzebu osoba zmarła jest umieszczana w wybranej przez Klienta trumnie i okazywana przybyłym osobom na sali pożegnań, która znajduje się w siedzibie głównej firmy. W przypadku zgonów następujących w szpitalach lub ciał przewiezionych do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie ubieranie zwłok odbywa się w miejscowych prosektoriach. Na życzenie Klientów dostarczamy ubrania dla zmarłych do krakowskich prosektoriów. Do ubrań dla osób zmarłych należy dołączyć tzw. utensylia pogrzebowe – różaniec lub/i książeczkę do modlitwy, ewentualnie krzyżyk, obrazki lub ulubione rzeczy osoby zmarłej, jeżeli takie było jej życzenie przed śmiercią.

Firma dysponuje własną chłodnią w której w odpowiednich temperaturach i warunkach przechowywane są osoby zmarłe od dnia zgonu do dnia pogrzebu.

Jest to pomieszczenie na terenie firmy, gdzie w dniu pogrzebu, ewentualnie na życzenie Klienta przed terminem pogrzebu członkowie rodziny oraz inne zainteresowane osoby mogą pożegnać osobę zmarłą modlitwą lub towarzyszyć jej w milczeniu przy otwartej lub zamkniętej trumnie. Sala jest wynajmowana na okres od 5 do 30 minut.Kremacje wykonuje firma „Klepsydra" w pierwszym krakowskim krematorium. Kremacja odbywa się na życzenie osoby zmarłej wyrażone przed jej śmiercią lub na zlecenie rodziny. Wszelkie szczegóły związane z organizacją tego typu ceremonii ustalane są w siedzibie firmy. Firma dysponuje odpowiednimi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu kremacji.

Firma wykonuje na zlecenie Klienta transport zwłok na terenie całego kraju. Z miejsca odbioru zwłok do domu, kościoła, na cmentarz, do krematorium lub do własnej chłodni jeżeli pogrzeb nie odbywa się bezpośrednio po przywiezieniu osoby zmarłej na miejsce pochówku. Wykonujemy także transport szczątków po ekshumacji ze wskazanego cmentarza na inny cmentarz lub do krematorium. Dysponujemy karawanami marki Volkswagen T5 w kolorze czarnym–1 pojazd oraz Mercedesy Vito–2 pojazdy w kolorze srebrnym i szarym. W przypadku sprowadzenia zwłok z zagranicy do Polski lub wywozu z Polski za granicę współpracujemy z firmami zajmującymi się tego typu transportem i na życzenie Klienta kontaktujemy go z taką właśnie firmą. Informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie lub w siedzibie firmy.

W imieniu osoby organizującej pochówek załatwiamy formalności w Urzędach Stanu Cywilnego na terenie Krakowa - wyrejestrowanie osoby zmarłej i uzyskanie karty zgonu oraz odpisów skróconych aktów zgonu, a także bezgotówkowe rozliczanie w ramach obowiązującego zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ich krakowskich oddziałach, a także w resortowych jak Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie itp. Do ubrań dla osób zmarłych należy dołączyć tzw. utensylia pogrzebowe – różaniec lub/i książeczkę do modlitwy, ewentualnie krzyżyk, obrazki lub ulubione rzeczy osoby zmarłej, jeżeli takie było jej życzenie przed śmiercią.
Każdorazowo oferowane usługi i ich ewentualny wybór są uzgadniane z Klientem. Może się bowiem zdarzyć, że część z tych usług (np. niesienie krzyża, sztandaru i wieńców oraz załatwienie we własnym zakresie autobusu, busa lub nekrologów w prasie)wykona samodzielnie rodzina lub inne osoby przez nią wskazane. Powyższe usługi pogrzebowe obejmują Kraków i najbliższe okolice. Często bywa, że na cmentarzach komunalnych i parafialnych w Krakowie oraz w miejscowościach w okolicach Krakowa lub dalszych są stałe osoby do obsługi dodatkowej (najczęściej niesienie krzyża i sztandaru), wówczas Klient na etapie załatwiania usług pogrzebowych jest informowany przez pracownika firmy o takim fakcie. Natomiast na cmentarzach komunalnych w Krakowie, gdzie pogrzeby najczęściej odbywają się w kaplicach cmentarnych wieńce pogrzebowe w czasie konduktu na odcinku kaplica - grób są wiezione na melexie i ich obsługa należy do żałobników niosących trumnę.