Firma Pogrzebowa


W stałej ofercie jest około 20 modeli trumien z drzewa miękkiego jak sosna i topola oraz z drzewa twardego jak buk i dąb. Są także także trumny do kremacji – sosnowe i kartonowe oraz dziecinne - w kolorze białym o długości 70 cm oraz na płody dzieci nienarodzonych. Niektóre modele trumien dostępne są wyłącznie na zamówienie indywidualne np. dla osób zmarłych o wzroście ponad 190 cm lub o bardzo dużej wadze, a także dla dzieci w kolorze białym o długościach od 80 cm do 200 cm oraz do ekshumacji w zależności od wielkości szczątków. Trumny są w kształtach zarówno tradycyjnych czyli jak i nowocześniejszych czyli tzw. sarkofagi. Wszystkie trumny do pogrzebów wystrajane są galanterią żałobną, a szczegóły ich wystroju każdorazowo uzgadniane są z Klientem.
 • 24. Sarkofag dębowy WK

 • 23. Sarkofag dębowy CK

 • 22. Sarkofag dębowy JK

 • 21. Sarkofag dębowy NM

 • 20. Sarkofag dębowy CO

 • 19. Sarkofag dębowy LP

 • 18. Sarkofag dębowy CD

 • 17. Sarkofag dębowy JD

 • 16. Sarkofag dębowy KL

 • 15. Sarkofag debowy KM

 • 14. Sarkofag dębowy JL

 • 13. Sarkofag dębowy ON

 • 12. Sarkofag dębowy SP

 • 11. Trumna dębowa LM

 • 10. Trumna dębowa CD

 • 9. Trumna bukowa SO

 • 8. Trumna olchowa OW

 • 7. Trumna topolowa TO

 • 6. Trumna sosnowa SL

 • 5 .Trumna bukowa SB

 • 4. Sarkofag-sosnowy-SL

 • 3.Trumna-sosnowa-SC

 • 2. Trumna drewniana do kremacji SC

 • 1. Trumna kartowa do kremacji KP


Najczęściej występują w tradycyjnych kształtach jak owal i prostokąt. Niektóre modele o nietypowych kształtach mogą na życzenie Klienta być dostępne z katalogu. Urny wykonane są z drzewa, z blachy, z kamienia, z porcelany.


1. Urny drewniane
2. Urny drewniane
3. Urny drewniane
4. Urny blaszane
5. Urny kamienne
PRZEWOZY ZMARŁYCH
Z DOMÓW DO CHŁODNI / ZWŁOK DO POGRZEBU

Tą usługę firma wykonuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia (również w święta). Polega ona na zabraniu zwłok z miejsca zgonu (dom, hospicjum, zakład opiekuńczo–leczniczy, dom pomocy społecznej itd.) i przewiezieniu ich na noszach do własnej chłodni. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej usługi jest wezwanie lekarza (z przychodni lub rodzinnego lub z pogotowia) na miejsce zgonu, stwierdzenie przez niego zgonu i wypisanie dokumentu pod nazwą „karta statystyczna do karty zgonu”. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu prosimy skontaktować się z naszą firmą pod całodobowe numery telefonów: 12–637–88–76 lub 12–285–42–13 i podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby zmarłej, wiek, adres miejsca zgonu, telefon do osoby zgłaszającej, tytuł dokumentu wystawionego przez lekarza oraz czy zwłoki są ubrane do pogrzebu. Pracownik dyżurny przyjmujący zgłoszenie określi wówczas przedział czasowy odbioru zwłok.

To czynność polegająca na ubieraniu zwłok przez pracowników Firmy Pogrzebowej w ubranie dostarczone przez rodzinę, jeżeli w miejscu zgonu nie dokonały tego osoby znajdujące się przy osobie zmarłej. Wykonujemy ją wyłącznie w naszej chłodni, ponieważ jej odpowiednie wyposażenie pozwala na sprawne i fachowe wykonanie tej usługi. W dniu pogrzebu osoba zmarła jest umieszczana w wybranej przez Klienta trumnie i okazywana przybyłym osobom na sali pożegnań, która znajduje się w siedzibie głównej firmy. W przypadku zgonów następujących w szpitalach lub ciał przewiezionych do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie ubieranie zwłok odbywa się w miejscowych prosektoriach. Na życzenie Klientów dostarczamy ubrania dla zmarłych do krakowskich prosektoriów. Do ubrań dla osób zmarłych należy dołączyć tzw. utensylia pogrzebowe – różaniec lub/i książeczkę do modlitwy, ewentualnie krzyżyk, obrazki lub ulubione rzeczy osoby zmarłej, jeżeli takie było jej życzenie przed śmiercią.

Firma dysponuje własną chłodnią w której w odpowiednich temperaturach i warunkach przechowywane są osoby zmarłe od dnia zgonu do dnia pogrzebu.

Jest to pomieszczenie na terenie firmy, gdzie w dniu pogrzebu, ewentualnie na życzenie Klienta przed terminem pogrzebu członkowie rodziny oraz inne zainteresowane osoby mogą pożegnać osobę zmarłą modlitwą lub towarzyszyć jej w milczeniu przy otwartej lub zamkniętej trumnie. Sala jest wynajmowana na okres od 5 do 30 minut.Kremacje wykonuje firma „Klepsydra" w pierwszym krakowskim krematorium. Kremacja odbywa się na życzenie osoby zmarłej wyrażone przed jej śmiercią lub na zlecenie rodziny. Wszelkie szczegóły związane z organizacją tego typu ceremonii ustalane są w siedzibie firmy. Firma dysponuje odpowiednimi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu kremacji.

Firma wykonuje na zlecenie Klienta transport zwłok na terenie całego kraju. Z miejsca odbioru zwłok do domu, kościoła, na cmentarz, do krematorium lub do własnej chłodni jeżeli pogrzeb nie odbywa się bezpośrednio po przywiezieniu osoby zmarłej na miejsce pochówku. Wykonujemy także transport szczątków po ekshumacji ze wskazanego cmentarza na inny cmentarz lub do krematorium. Dysponujemy karawanami marki Volkswagen T5 w kolorze czarnym–1 pojazd oraz Mercedesy Vito–2 pojazdy w kolorze srebrnym i szarym. W przypadku sprowadzenia zwłok z zagranicy do Polski lub wywozu z Polski za granicę współpracujemy z firmami zajmującymi się tego typu transportem i na życzenie Klienta kontaktujemy go z taką właśnie firmą. Informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie lub w siedzibie firmy.Jest to usługa polegająca na niesieniu przez pracowników naszej firmy, trumny/urny od momentu odbioru zwłok z miejsca zgonu, poprzez wstawienie tejże trumny/urny - zgodnie z życzeniem Klienta - do domu, kościoła, kaplicy kościelnej lub cmentarnej, a następnie dowiezieniem, doniesieniem i umieszczeniem jej w grobie.

Klepsydra - zawiadomienie o śmierci/pogrzebie występuje w formie papierowej. Każdorazowo jej treść jest ustalana z Klientem. W ofercie posiadamy klepsydry katolickie, dla osób innych wyznań i dla osób bezwyznaniowych.

Występują dwa rodzaje krzyży: dla osób dorosłych z drzewa dębowego w tradycyjnym kolorze dębu oraz dla dzieci z drzewa bukowego w kolorze białym. Dla osób zmarłych bezwyznaniowych lub innych wyznań dostępne są modele typu patyk (krzyż bez ramion).

Umieszczane są na nich dane osoby zmarłej, daty urodzin i śmierci oraz krótka sentencja żałobna. Wykonywane są z blachy: na trumnę – tzw. wizytówki oraz na grób, do nabicia na krzyż lub do postawienia na podpórce na grobowcu lub nagrobku. Na zamówienie dostępne są również tzw. tabliczki popogrzebowe, czyli po upływie krótszego lub dłuższego terminu od daty pogrzebu, celem uzupełnienia brakującego oznaczenia grobu lub wymiany starej, zniszczonej tabliczki na nową. Tabliczki wykonywane są w czterech rodzajach kolorów - białym, złotym, popielatym i czarnym. W identycznych kolorach, ale na folii samoprzylepnej występują tabliczki na urny, każdorazowo dopasowywane wymiarami do kształtu urny.

W imieniu osoby organizującej pochówek załatwiamy formalności w Urzędach Stanu Cywilnego na terenie Krakowa - wyrejestrowanie osoby zmarłej i uzyskanie karty zgonu oraz odpisów skróconych aktów zgonu, a także bezgotówkowe rozliczanie w ramach obowiązującego zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ich krakowskich oddziałach, a także w resortowych jak Policja i Straż Pożarna. Koszty pogrzebu i ewentualnych usług dodatkowych oraz obcych rozliczane są w ramach zasiłku pogrzebowego, który obecnie wynosi 4000,00 zł. W przypadku nieprzekroczenia kwoty zasiłku różnica pomiędzy kosztami pogrzebu a zasiłkiem jest zwracana Klientowi (w najbliższej linii pokrewieństwa), a w przypadku przekroczenia wspomnianych kosztów Klient wnosi dopłatę w wysokości, której zostaje odpowiednio wcześniej poinformowany. W przypadku osób niespokrewnionych w najbliższej linii z osobami zmarłymi wydawane są faktury do samodzielnego rozliczenia w ZUS lub KRUS lub resortowych (zgodnie z wymogami tych instytucji) i wymagane jest wówczas podpisanie stosownego zobowiązania o odroczonym terminie zapłaty, jeżeli nie następuje ona tuż po terminie pogrzebu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku poza krakowskich ubezpieczalni. Informację na temat wymaganych przez wyżej wymienione urzędy dokumentów podane są poniżej. UWAGA. Zgodnie z zarządzeniem USC Kraków wymeldowanie osoby zmarłej przez osobę z nią niespokrewnioną w najbliższej linii czyli żona-mąż, syn-córka, brat-siostra NIE MOŻE BYĆ DOKONANE przez pracownika firmy pogrzebowej. Oznacza to, że tylko i wyłącznie osoba niespokrewniona organizująca pogrzeb musi się osobiście udać do USC celem wyrejestrowania osoby zmarłej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO USC:
- karta statystyczna do karty zgonu (uzyskana od lekarza stwierdzającego zgon),
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka (jeżeli w momencie zgonu osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim), a jeżeli osoba zmarła była w chwili śmierci wdową, wdowcem lub stanu wolnego to dowód osobisty najbliższej osoby spokrewnionej z osobą zmarłą – córka, syn, brat, siostra, a w przypadku braku wymienionych osób – dowód osobisty osoby dalszej stopniem pokrewieństwa organizującej pogrzeb. UWAGA!
Przy spisywaniu upoważnienia do USC pracownik firmy każdorazowo pyta organizatora pogrzebu o decyzję w sprawie dowodu osobistego osoby zmarłej. Są dwie możliwości: albo dowód skasowany przez pracownika USC zostaje zwrócony organizatorowi pogrzebu, albo zostaje zarchiwizowany w USC.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZUS, KRUS i resortowych:
Osoba zmarła:
- odpis skrócony aktu zgonu z USC,
- legitymacja ZUS lub KRUS w przypadku rencisty lub emeryta, albo zaświadczenie płatnika składek w przypadku osoby pracującej (firma dysponuje odpowiednimi drukami),
- numer pesel (z dowodu osobistego)

Organizator pogrzebu (mąż-żona, syn-córka, brat-siostra, a w przypadku braku wymienionych osób osoba dalsza stopniem pokrewieństwa organizująca pogrzeb):
- dowód osobisty,
- legitymacja ZUS lub KRUS w przypadku rencisty lub emeryta, lub dane zakładu pracy (pełna nazwa i adres) w przypadku osoby pracującej

UWAGA!
Instytucja wypłacająca zasiłek pogrzebowy może zażądać dodatkowych dokumentów warunkujących wypłatę tegoż zasiłku. W takim przypadku organizator pogrzebu zostanie poinformowany przez pracownika Firmy Pogrzebowej o konieczności uzupełnienia wspomnianych dokumentów i złożenia ich w siedzibie firmy.

 • obsługa wieńców, krzyża i sztandaru - dodatkowe osoby (oprócz żałobników do niesienia trumny/urny) do niesienia wyżej wymienionych w kondukcie pogrzebowym jeżeli w miejscu pogrzebu nie ma osób wykonujących tego typu czynności,
 • znicz i katafalk - zapalenie płomienia zniczowego oraz umieszczenie trumny/urny przed złożeniem do grobu na specjalnej konstrukcji w trakcie uroczystości pożegnania na cmentarzu,
 • autobus lub bus - transport uczestników pogrzebu na krótkich odległościach (dom - kościół - cmentarz lub kościół - cmentarz) oraz na dłuższych dystansach ( np. za miasto),
 • hejnalista - krótkie kilkominutowe odegranie na trąbkach melodii pieśni żałobnych bądź innych wskazanych przez Klienta na zakończenie ceremonii pogrzebowej na cmentarzu,
 • nekrologi, kondolencje i podziękowania w prasie - na życzenie Klienta umieszczamy w prasie nekrologi, kondolencje i podziękowania najczęściej w "Dzienniku Polskim", a także w "Gazecie Krakowskiej" oraz w lokalnym krakowskim dodatku "Gazety Wyborczej".