f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magia aliqi.

Folow us

Image Alt

Formalności urzędowe

URZĄD STANU CYWILNEGO W KRAKOWIE

Jeśli osoba, która organizuje pogrzeb wyrazi takie życzenie i przekaże nam stosowne upoważnienie – zajmujemy się formalnościami, takimi jak wyrejestrowanie osoby zmarłej i uzyskanie karty zgonu oraz odpisów skróconych aktów zgonu, w Urzędzie Stanu Cywilnego miasta Krakowa.

ZAKŁADY EMERYTALNO-RENTOWE ZUS, MSWiA, KRUS i MON

Wiemy z doświadczenia, że sfinansowanie kosztów pogrzebu sprawia wielu osobom trudności. Dlatego Zakład Pogrzebowy Kruk posiada w swojej ofercie także możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego. Można go uzyskać – w kwocie 4000 zł – z następujących instytucji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy też Ministerstwo Obrony Narodowej.

Po uzyskaniu zasiłku pogrzebowego koszt pogrzebu – wraz z innymi usługami związanymi z pochówkiem – są rozliczane z tego właśnie źródła finansowania. Jeśli ogólne koszty są niższe niż kwota zasiłku, zaistniała różnica zwracana jest osobie organizującej pogrzeb (najczęściej jest to osoba z najbliższej rodziny Zmarłego). Natomiast w przypadku, gdy koszt pogrzebu jest wyższy niż kwota zasiłku – organizator pogrzebu zostaje o tym odpowiednio wcześniej poinformowany i jest zobligowany do dopłacenia zaistniałej różnicy.

WIĘCEJ INFORMACJI – zakładka PORADNIK KLIENTA