f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magia aliqi.

Folow us

Image Alt

Polityka Prywatności

Modlniczka, dnia 15 listopada 2018 r.

W wypełnieniu obowiązku przewidzianego w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym ogólnym rozporządzeniem RODO, informujemy że:

ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest:

Firma Pogrzebowa „KRUK” Paweł Kruk z siedzibą 32-085 Modlniczka, ul. Kasztanowa 14.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: 32-085 Modlniczka, ul. Kasztanowa 14

b) przez pocztę elektroniczną: [email protected]

c) telefonicznie: 12-637-88-76, 12-285-42-13

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Głównym celem zbierania danych jest realizacja umowy na wykonanie usługi pogrzebowej osoby zmarłej

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust.1,lit.b) RODO – realizacja umowy na wykonanie usługi pogrzebowej osoby zmarłej
 • art. 6 ust.1,lit.a) RODO – na podstawie udzielonej zgody dla celów:
 • prowadzenia korespondencji,
 • rekrutacji (Kodeks Pracy),
 • przekazania danych kontaktowych we wniosku o zasiłek,
 • formularza zamówienia na usługi,
 • kontaktu telefonicznego,
 • art. 6 ust.1,lit.c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /dane finansowo-kadrowe
 • art. 6 ust.1,lit.f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora /monitoring – (zgodnie z art.22²KP)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, podmiot przetwarzający dane finansowo-księgowe, a także podmiot przetwarzający dane z monitoringu na podstawie odrębnych umów powierzenia danych. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres:

 • korespondencji – do 24 miesięcy,
 • rekrutacji – do 6 miesięcy,
 • finansowe – do 6 lat,
 • monitoringu – do 30 dni,
 • zamówień na usługi – do 6 lat

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO¹ przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, modyfikacji oraz ich usuwania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne w zakładce: OCHRONA DANYCH

¹Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.