Usługi dodatkowe


  • obsługa wieńców, krzyża i sztandaru - dodatkowe osoby (oprócz żałobników do niesienia trumny/urny) do niesienia wyżej wymienionych w kondukcie pogrzebowym jeżeli w miejscu pogrzebu nie ma osób wykonujących tego typu czynności,
  • znicz i katafalk - zapalenie płomienia zniczowego oraz umieszczenie trumny/urny przed złożeniem do grobu na specjalnej konstrukcji w trakcie uroczystości pożegnania na cmentarzu,
  • autobus lub bus - transport uczestników pogrzebu na krótkich odległościach (dom - kościół - cmentarz lub kościół - cmentarz) oraz na dłuższych dystansach ( np. za miasto),
  • hejnalista - krótkie kilkominutowe odegranie na trąbkach melodii pieśni żałobnych bądź innych wskazanych przez Klienta na zakończenie ceremonii pogrzebowej na cmentarzu,
  • nekrologi, kondolencje i podziękowania w prasie - na życzenie Klienta umieszczamy w prasie nekrologi, kondolencje i podziękowania najczęściej w "Dzienniku Polskim", a także w "Gazecie Krakowskiej" oraz w lokalnym krakowskim dodatku "Gazety Wyborczej".    Każdorazowo powyższe usługi i ich ewentualny wybór są uzgadniane z Klientem. Może się bowiem zdarzyć, że część z tych usług (np. niesienie krzyża, sztandaru i wieńców oraz załatwienie we własnym zakresie autobusu, busa lub nekrologów w prasie)wykona samodzielnie rodzina lub inne osoby przez nią wskazane. Powyższe usługi pogrzebowe obejmują Kraków i najbliższe okolice. Często bywa, że na cmentarzach komunalnych i parafialnych w Krakowie oraz w miejscowościach w okolicach Krakowa lub dalszych są stałe osoby do obsługi dodatkowej (najczęściej niesienie krzyża i sztandaru), wówczas Klient na etapie załatwiania usług pogrzebowych jest informowany przez pracownika firmy o takim fakcie. Natomiast na cmentarzach komunalnych w Krakowie, gdzie pogrzeby najczęściej odbywają się w kaplicach cmentarnych wieńce pogrzebowe w czasie konduktu na odcinku kaplica - grób są wiezione na melexie i ich obsługa należy do żałobników niosących trumnę.